Våra behörigheter

ROT-avdrag

Alla personer som uppfyller villkoren kan få upp till 50 000 kronor i skattereduktion för utförda ROT-tjänster (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad). Skattereduktionen gäller endast för själva arbetskostnaden, inte material. Du får skattereduktion för 30 procent av arbetskostnaden och max 50 000 kronor totalt per år. Det innebär att någon som nyttjat ROT-avdraget fullt ut har köpt ROT-tjänster för totalt 166 666 kronor innan skatteavdrag.

För att få ROT-avdrag måste nedan kriterier uppfyllas:

  • Du är bosatt i Sverige
  • Du betalar skatt i Sverige.
  • Arbetet ska utföras i ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som du äger och bor i
  • Du ska äga bostaden under den period som arbetet utförs. Du ska helt eller delvis bo i bostaden där arbetet utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som din bostad och tillhör ditt hushåll. 
  • Omhuset är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa huset till skicket det var i från början.
  • I bostadsrätter ger bara arbete innanför bostadens väggar, tak och golv rätt till rotavdrag.

Elbehörighet/Säkert vatten

Vi samarbetar enkom med VVS- och elföretag som är auktoriserade för säkert vatten och verifierade av elsäkerhetsverket.

Våtrum

Vi har våtrumsbehörighet enligt BKR - Byggkeramikrådets Branschregler och är medlem i PER - Plattsättnings Entreprenörers Riksförening.

Försäkringar

Ansvarsförsäkring från Länsförsäkringar. 

F-skattesedel